Monthly Archives: Tháng Tư 2013

22. Mạn hứng kỳ 2

Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng, Giang nam giang bắc nhất nang không Bách niên cùng tử văn chương lý, Lục xích phù sinh thiên địa trung Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh Nhất đầu bạch phát tàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

21. Mạn hứng kỳ 1

Bách niên thân thế uỷ phong trần, Lữ thực giang tân hựu hải tân. Cao hứng cửu vô hoàng các mộng Hư danh vị phóng bạch đầu nhân. Tam xuân tích bệnh bần vô dược, Táp tải phù sinh hoạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

20. Trệ khách

Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung, Tịch liêu lương dạ dữ thuỳ đồng? Quy hồng bi động thiên hà thuỷ, Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong. Nhân đoá cùng đồ vô hảo mộng, Thiên hồi khổ hải xúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

19. Bát muộn

  Thập tải trần ai ám ngọc trừ, Bách niên thành phủ bán hoang khư. Yêu ma trùng điểu cao phi tận, Trĩ uế càn khôn huyết chiến dư. Tang tử binh tiền thiên lý lệ, Thân bằng đăng hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

13. Chiêu Thống sang Tầu

Bắc Hà như mớ bòng bong Hết Tông đến Cán lại Bồng lên ngôi Tây Sơn thừa dịp tức thời Đánh thôi một trận tả tơi Bắc Hà Khiến cho chúa Trịnh tiêu ma Vua Lê hoảng sợ chạy a … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bà Triệu

Lừng lẫy Cửu Chân rõ thật mà Bà Vương Lệ Hải tiếng quần thoa Vú dài ba thước Ngô kinh hãi Voi trắng một ngà giặc trốn xa Thoát kiếp nô tỳ hươi đường kiếm Đứng đầu khởi nghĩa giữ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trọng Thủy nhắn Mỵ Nương

Bên tình bên hiếu biết làm sao? Nặng nợ núi sông phải thế nào Ở rể Triệu Đà bày chước quỷ Nằm vùng Trọng Thủy lấy thân trao Ba năm canh cánh dòm thần nỏ Tứ quý nhạt phai uổng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?