Monthly Archives: Tháng Năm 2013

24. Vị Hoàng doanh

Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh. Cổ độ tà dương khan ẩm mã, Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh. Cổ kim vị kiến thiên niên quốc, Hình thế không lưu bách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

23. Đại nhân hý bút

Thác lạc nhân gia Nhị Thuỷ tân Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân. Đông tây kiểu các kiêm thiên khởi, Hồ Hán y quan đặc địa phân. Mục túc thu kiêu kim lặc mã, Bồ đào xuân tuý ngọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28. Giã từ nhân thế

Năm lăm Du ốm nằm co Thảnh thơi nhàn hạ chẳng lo chẳng phiền Bỗng đâu có lệnh vua truyền Phong làm chánh sứ hồi kinh tức thời Tiếc thay đã quá trễ rồi Nguyễn Du đã mất không lời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

27. Hội thơ tao đàn

Vua tầu mở hội tao đàn Cốt là thử sức sứ thần Việt Nam Các quan đến chật quảng trường Để xem Ngũ tuyệt An Nam trổ tài Ung dung Du bước lên đài Tung hô Gia Khánh vua ngài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

26. Đi sứ sang Tầu

Tháng tư Quý Dậu ra đi Sứ đoàn hăm bảy ngại gì đường xa Nam Quan cửa khẩu vừa qua Ninh Minh bờ bến ánh tà đăm chiêu Việt Tây suối lắm khe nhiều Bao năm dồn lại chảy vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

25. Càn Long làm thơ

Lại bàn chuyện ở  Yên Kinh Càn Long Hoàng đế anh minh nhất đời Ba năm ngồi ở ngôi trời Bốn phương phẳng lặng sáng ngời chiến công Một tay thống nhất non sông Phía tây Tây Tạng Tân Cương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

24. Nguyễn Du làm quan

Thế là hoạn lộ thênh thang Cửu trùng ân sủng làm quan Bắc Hà Đầu tiên tri huyện quê nhà Tiếp theo tri phủ sau là tham tri Làm quan được chúa nể vì Đồng liêu kính trọng dân thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?