Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Port Angeles

Hải cảng Thần Tiên bỗng chuyển mình Ân cần hầu quạt ả Bình Minh Mù khơi bơi chậm thuyền dầu khẳm Bờ đá vỗ đều sóng trắng tinh Xanh ngắt một màu con rạch nhỏ Om xòm hai nhóm lũ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Mỹ, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chưa già

Sáu chục xuân xanh chẳng phải già Bây giờ là lúc quyết xông pha Rửa lòng phải trái về tri ngã Tháo ách hơn thua dẹp giác tha Lúc hứng đào sâu nguồn đạo lý Khi nhàn mổ sẻ lõi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Xướng Họa | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?