Monthly Archives: Tháng Tám 2013

Panama Canal

Trục lộ bắc nam nổi tiếng này Nối liền hai biển Thái và Tây Tám mươi cây số xuyên núi hiểm Ba chục thước cao vượt nước dầy Hai thập niên dài đào xới đất Chục ngàn da trắng lấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Panama, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Alaska Cruise – Holland America Line

On the cruise we were about two thousand In Alaska and Canada exploring nine marvel lands Early in the morning boys and girls play We were busy till very late in the day Some quilting, other writing next to the … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Mỹ, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?