Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

Tự thuật

Có một bạn hỏi KT sao nước pháp lại là quê hương thứ năm, trong khi thực tế thì KT chỉ sống tại 4 quốc gia là Lào,Việt Nam, Úc và Mỹ. Hồi còn nhỏ đi học mấy ông tây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Xướng Họa | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?