Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Tết Đinh Dậu

Năm đến chào xuân khỉ đón gàMới vừa hừng sáng gáy hoan caChúc toàn thế giới vang lời nhạcMừng khắp nhân gian hưởng thái hòaHạnh đào xoài đủ tròn mơ ướcPhúc đáo hương thơm trọn cả nhàAn trú thường hằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúc Tết, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chương 1: Bản thể của đạo

THIÊN 1: ĐẠO Chương 1: Bản thể của đạo 1. Đạo bàn được không là đạo thật . Tên gọi được không là tên thật 2. Không là gốc của trời đất. Có là mẹ của vạn vật 3. Thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đạo Đức Kinh

Lời giới thiệu Lâm Ngữ Đường trong The Book of Tao mô tả về cuốn Đạo Đức Kinh như sau: Nếu có một cuốn sách đáng đọc nhất trong toàn bộ nền văn học đông phương – theo ý tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đường luật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Thơ Đường luật hay Thơ luật Đường là thể thơ Đường cách luật xuất hiện từ đời nhà Đường, Trung Quốc. Là một trong những dạng thơ Đường bên cạnh cổ thể (cổ phong), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Luật thơ Lục Bát

Để giúp một số bạn đọc trẻ tuổi là học sinh, sinh viên… cùng những người mới tập làm thơ lục bát có thêm sự rành rẽ về luật thơ lục bát, người biên soạn xin được giới thiệu bài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hành trình của sứ bộ Nguyễn Du

Nguyễn Du đi qua cửa Nam Quan vào ngày mồng 6 tháng 4 năm Quí Dậu (1813), đến Yên Kinh ngày 4 tháng 10 năm Quí Dậu (1813) và về trở lại Nam Quan ngày 29 tháng 3 năm Giáp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Niên biểu Nguyễn Du

Các sự kiện quan trọng Nguyễn Du sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766 (nhằm ngày 23 tháng 11 năm Ất dậu Âm lịch) tại phường Bích Câu, Thăng Long – nay là Hà Nội, dưới triều Lê Cảnh Hưng; … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?