Category Archives: Dịch

Chương 1: Bản thể của đạo

THIÊN 1: ĐẠO Chương 1: Bản thể của đạo 1. Đạo bàn được không là đạo thật . Tên gọi được không là tên thật 2. Không là gốc của trời đất. Có là mẹ của vạn vật 3. Thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đạo Đức Kinh

Lời giới thiệu Lâm Ngữ Đường trong The Book of Tao mô tả về cuốn Đạo Đức Kinh như sau: Nếu có một cuốn sách đáng đọc nhất trong toàn bộ nền văn học đông phương – theo ý tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ode à Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose Qui se matin avait declose Sa robe de pourpre au soleil, A point perdu cette vespre Les plis de sa robe pourpree, Et son teint au votre pareil. Las! Voyez comme en peu d’espace, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Recipe for a Home

Half a cup of friendship And a cup of thoughtfulness Creamed together with a pinch of powered tenderness Very lightly beaten In a bowl of loyalty With a cup of faith And one of hope And one of charity Be … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?