Category Archives: Đạo Đức Kinh

Chương 1: Bản thể của đạo

THIÊN 1: ĐẠO Chương 1: Bản thể của đạo 1. Đạo bàn được không là đạo thật . Tên gọi được không là tên thật 2. Không là gốc của trời đất. Có là mẹ của vạn vật 3. Thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đạo Đức Kinh

Lời giới thiệu Lâm Ngữ Đường trong The Book of Tao mô tả về cuốn Đạo Đức Kinh như sau: Nếu có một cuốn sách đáng đọc nhất trong toàn bộ nền văn học đông phương – theo ý tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?