Category Archives: Fiji

Chủ nhật trên cảng Suva

Chủ nhật Suva lác đác người Chỉ toàn du khách dạo mà thôi Dăm ba cửa tiệm mời chào đón Mấy cặp cò buôn vẫy gọi cười Lãng đãng mây trời ngầm đẫm tưới Um tùm cây cỏ thuấn nhuần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Fiji, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?