Category Archives: Lễ Hội

Mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Mừng ngày Độc Lập xứ Hoa Kỳ Đất nước phồn vinh chẳng thể suy Mười ba thuộc địa dương cờ chiến Năm chục tiểu bang vững bước đi Lãnh thổ thênh thang ai dám sánh Tài nguyên to lớn chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lễ Hội, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?