Category Archives: Phim

Mẹ Đất

Mẹ Đất là da trái đất này Bị cùi thê thảm đáng thương thay Mẹ là nguồn sống bao sinh vật Buồng phổi thông hơi của cỏ cây Nhựa đường ai trét lên thân mẹ Phân bón vùi sâu dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phim | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?