Category Archives: Chúc mừng

Mừng Như An tốt nghiệp

Chúc mừng tốt nghiệp cháu Như An Bước tiến từ nay rất rõ ràng Kim chích khai thông nguồn thể lực Ống nghe truy cứu gốc thân an Ân cần chăm sóc tay từ mẫu Ưu ái chịu ơn bụng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúc mừng, Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?