Category Archives: Danh Nhân

Phan Thanh Giản

Oan thấu trời xanh đến trọn đờiLàm quan liêm khiết bấy ai ơiKhai khoa tiến sỹ làng Tân ThạnhChánh Sứ Hàn Lâm trải mấy triềuGiáng chức ba phen làm lính thúNghị hòa hai chuyến mất cơ ngơiThương dân yêu nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bái vịnh Mạc Đĩnh Chi

Lũng Động, Chí Linh, tỉnh Hải Dương Có người họ Mạc chốn quan trường Làm quan liêm khiết vua ban thưởng Ứng sử thông minh chúa mến thương Lưỡng quốc trạng nguyên tàu phong chức Khâm Ninh Hoàng Đế việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bái vịnh Phạm Tử Nghi

Phạm Tử Nghi là một danh tướng nhà Mạc, người làng Vĩnh Niệm, huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương – nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.Ông có sức khỏe … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bà Trưng–Bà Triệu

Bái vịnh Trưng Vương Giống tốt rồng tiên rõ thật mà Anh hùng cân quốc tiếng quần thoa Phất cờ nương tử em cùng chị Bầy trận Mê Linh nước hoá nhà Đế nghiệp ba năm gây xã tắc |Đô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà Mạc

Họ Mạc nhà ta hiển hách thay Bảy đời lại nảy bậc kỳ tài Một thời Hiển Tích công danh rạng Hai nước Đĩnh Chi chữ nghĩa hay Thái Tổ võ văn bền sử sách Đăng Dung đế nghiệp vững … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tản Đà

Nhắn Tản Đà Tản Đà hỡi, hỏi đôi lời Quẩy thơ lên bán chợ trời đắt không? Đắt thì nhắn nhủ lên cùng Bán dăm bồ chữ đền công sách đèn Ty Khôi Tiên Tử Thay lời Tản Đà Thi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Heureux qui, comme Ulysse

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, Et puis est retourné, plein d’usage et raison, Vivre entre ses parents le reste de son âge ! Quand reverrai-je, hélas, de mon petit … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Danh Nhân, Dịch Thuật, Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?