Category Archives: Italia

Một ngày Pompei

Bảy chín công nguyên núi lửa khùngVê Su phun đá lỏng lung tungBụi tro bốn thước thiêu muôn chúngMười bảy trăm năm mới phục hưngTriển lãm đứng nhìn lòng điếng sữngThây người nằm cứng thấy mà kinhHai mươi ngàn mạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Italia, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một ngày Pompei

Bảy chín công nguyên núi lửa khùngVê Su phun đá lỏng lung tungBụi tro bốn thước tiêu muôn chúngMười bảy trăm năm mới phục hưngTriển lãm đứng nhìn lòng điếng sữngThây người nằm cứng thấy mà kinhHai mươi ngàn mạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Italia, Italia, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?