Category Archives: Panama

Panama Canal

Trục lộ bắc nam nổi tiếng này Nối liền hai biển Thái và Tây Tám mươi cây số xuyên núi hiểm Ba chục thước cao vượt nước dầy Hai thập niên dài đào xới đất Chục ngàn da trắng lấp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Panama, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?