Category Archives: lịch sử

Tiệc Trà Boston

Ngày 16 tháng 12 năm 1773, một sự cố chính trị quan trọng xảy ra tại thành phố Boston, một thuộc địa của Đế Quốc Anh tại Tân Thế Giới.  Nhằm phản đối lại Luật Trà mới ban hành, người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lịch sử, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?