Category Archives: Thanh Hiên thi tập

10. Ký giang bắc Huyền Hư tử

Trường An khứ bất tức, Hương tứ tại thiên nha Thiên nha bất khả kiến, Đàn kiến trần dữ sa Tây phong thoát mộc diệp, Bạch lộ tổn hoàng hoa Trân trọng hảo tự ái, Thu cao sương lộ đa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

9. Ký Huyền Hư tử

Thiên thai sơn tiền độc bế môn, Tây phong trần cấu mãn trung nguyên. Điền gia bất trị Nam Sơn đậu, Bần hộ thường không Bắc Hải tôn. Dã hạc phù vân thời nhất kiến, Thanh phong minh nguyệt dạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8. Tạp thi kỳ 2

Hồng Sơn nhất sắc lâm bình cừ, Thanh tịch khả vi hàn sĩ cư. Thiên lý bạch vân sinh kỷ tịch Nhất song minh nguyệt thướng cầm thư Tiếu đề tuẫn tục can qua tế, Giam mặc tàng sinh lão … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7. Tạp thi kỳ 1

Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. Xuân lan thu cúc thành hư sự, Hạ thử đông tàn đoạt thiếu niên. Hoàng khuyển truy hoan Hồng lĩnh hạ, Bạch vân ngoạ bệnh Quế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6. Độ Long Vĩ giang

Cố quốc hồi đầu lệ, Tây phong nhất lộ trần Tài qua Long Vĩ thủy, Tiện thị dị hương nhân. Bạch phát sa trung hiện, Ly hồng hải thượng văn. Thân bằng tân khẩu vọng, Vị ngã nhất triêm cân. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5. Hành lạc từ kỳ 2

Sơn thượng hữu đào hoa, Xước ước như hồng ỷ. Thanh thần lộng xuân nghiên, Nhật mộ trước nên trĩ. Hảo hoa vô bách nhật, Nhân thọ vô bách tuế. Thế sự đa suy di, Phù sinh hành lạc sự. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4. Hành lạc từ kỳ 1

Tuấn khuyển hoàng bạch mao, Kim linh hệ tú cảnh. Khinh sam thiếu niên lang, Khiên hướng nam sơn lĩnh Nam sơn đa hương mi, Huyết nhục cam thả phì. Kim dao thiết ngọc soạn Mỹ tửu luỹ bách chi. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dưới chân núi Hồng (1796-1802), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?