Category Archives: Mười năm gió bụi (1786-1795)

30. Ức gia huynh

Lục tháp thành nam hệ nhất quan, Hải Vân dạ độ thạch toàn ngoan. Cùng xu lam chướng tam niên thú, Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn. Nhất biệt bất tri hà xứ trú? Trùng phùng đương tác tái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

29. Giang đình hữu cảm

Ức tích ngô ông tạ lão thì, Phiêu phiêu bồ tứ thử giang mi. Tiên chu kích thuỷ thần long đấu, Bảo cái phù không thuỵ hạc phi. Nhất tự y thường vô mịch xứ, Lưỡng đê yên thảo bất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28. Ký mộng

Thệ thủy nhật dạ lưu, Du tử hành vị quy. Kinh niên bất tương kiến, Hà dĩ ủy tương ti (tư). Mộng trung phân minh kiến, Tầm ngã giang chi mi. Nhan sắc thị trù tích, Y sức đa sâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

27. Dao vọng Càn Hải từ

  Mang mang hải thuỷ tiếp thiên xu, Ẩn ước cô từ xuất tiểu chu (châu). Cổ mộc hàn liên phù chử mộ, Tình yên thanh dẫn hải môn thu. Hào thiên tướng tướng đan tâm tận, Phủ địa Quỳnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

26. Hoàng Mai kiều vãn diểu

Hoàng Mai kiều thượng, tịch dương hồng, Hoàng Mai kiều hạ, thuỷ lưu đông. Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại, Tình lam thôn cổ loạn lưu trung. Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt, Trường tịch đông xuy cổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

25. Độ Phú Nông giang cảm tác

Nông thủy đông lưu khứ, Thao thao cánh bất hồi. Thanh sơn thương vãng sự, Bạch phát phục trùng lai. Xuân nhật thương thuyền hợp, Tây phong cổ lũy khai Du nhân vô hạn cảm, Phương thảo biến thiên nhai. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

24. Vị Hoàng doanh

Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh. Cổ độ tà dương khan ẩm mã, Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh. Cổ kim vị kiến thiên niên quốc, Hình thế không lưu bách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mười năm gió bụi (1786-1795), Thanh Hiên thi tập, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?