Tag Archives: Đạo Đức Kinh

Đạo Đức Kinh

Lời giới thiệu Lâm Ngữ Đường trong The Book of Tao mô tả về cuốn Đạo Đức Kinh như sau: Nếu có một cuốn sách đáng đọc nhất trong toàn bộ nền văn học đông phương – theo ý tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dịch, Đạo Đức Kinh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?