Tag Archives: Đồi Phú Sĩ

Đồi Phú Sĩ

Lên non nhàn tản ngắm chiều tàn Thành phố nằm im tắm ánh dương Thấp thoáng hoàng cung vài đốm sáng Ảo mờ thân phật ngút hương nhang Mười phương tín nữ quỳ bảo tháp Hai hướng thiện nam lạy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Lào, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?