Tag Archives: Niên biểu Nguyễn Du

Niên biểu Nguyễn Du

Các sự kiện quan trọng Nguyễn Du sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766 (nhằm ngày 23 tháng 11 năm Ất dậu Âm lịch) tại phường Bích Câu, Thăng Long – nay là Hà Nội, dưới triều Lê Cảnh Hưng; … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cuộc Đời, Nguyên Du - thi thánh Việt Nam, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?