Tag Archives: Trường làng

Trường làng

Ở chóp đồi cheo leo Có ngôi trường rất nghèo Mái nhà tôn méo xẹo Cánh cửa gỗ cong queo Khẳng khiu những cột kèo Giằng đòn tay lệch méo Số kiếp học trò nghèo Học hành cũng lỏng lẻo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du Lịch, Lào, Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?